Et punktlig, pålitelig og fleksibelt transportfirma

Trygg godstransport til avtalt tid

Om oss

Hvem vi er

Brødrene Sætran AS ble etablert i 1936. Vi har siden den gang tilegnet oss mange års verdifull kunnskap og erfaring innen bransjen for transport av gods og varer, samt andre tjenester som trefelling, avfallstømming og containerutleie. Vi står for punktlighet, pålitelighet og fleksibilitet for våre kunder. 

Hva vi gjør

Vårt hovedområde er frakt av gods og varer av alle slag, samt utleie av containere. Vi driver også en egen miljøstasjon for avfallstømming. 

Hvor vi er

Brødrene Sætran har tilholdssted på Smøla, og terminal i Kristiansund på Nordmøre. Vi har egne biler som dekker det meste av Møre og Romsdal, samt ruter til Trondheim og Østlandet. Vi frakter også andre steder på forespørsel.